วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

คุณประหยัด-เมธิญา จันสุระ บริจาคเงินจำนวน 100000 บาท เครื่องกรองน้ำ มูลค่า 35000 บาท ในนามโรงเรียนบ้านหนองคู ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง คุณประหยัด-เมธิญา จันสุระ บริจาคเงินจำนวน 100000 บาท เครื่องกรองน้ำ มูลค่า 35000 บาท ในนามโรงเรียนบ้านหนองคู ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง